billig Aripiprazole Fed Ex billig

How do I made forum
Post Reply
realDan
Posts: 9574
Joined: Wed Mar 31, 2021 6:35 pm

billig Aripiprazole Fed Ex billig

Post by realDan »

Image

<<>> <<>>

<<>> Abilify är ett tilläggsmedicin som används för behandling av allvarlig depressiv sjukdom, schizofreni, manisk och blandad episod associerad med bipolär sjukdom hos vuxna och barn och ungdomar och även av irritabilitet associerad med autistisk sjukdom hos barn. Abilifys verkningsmekanism är okänd. Den visar partiell agonism vid D2-receptorn, den är också en partiell agonist vid 5-HT1A-receptorn och visar också en antagonistprofil vid 5-HT2A-receptorn. Den har måttlig affinitet för histamin- och alfa-adrenerga receptorer, och ingen märkbar affinitet för kolinerga muskarinreceptorer. <<>>

Du kan beställa här: Abilify


Andra namn på Abilify: ()
Aripiprazole,,,

Aktiv beståndsdel: Aripiprazole

Analoger av Abilify:___

Dos:5,10,15,20mg

Namnpiller: $0.55

Bästa prispaket: 5mg 60 Pills $48.60

Post Reply